Feedback

Vindt u ergens iets van?
Vraagt u zich iets af?
Op- of aanmerkingen?
Complimenten?
Klachten?

Wij zien uit naar uw feedback!

Het team van Industrieel Klimmen B.V. probeert zo dicht mogelijk bij zijn klanten te staan, ze goed te helpen, en onduidelijkheden weg te nemen. Dit kunnen we pas als we werkelijk weten wat er bij u leeft.Indien u dan ook verdere vragen heeft of iets anders wil communiceren, hopen wij dat u niet aarzelt contact met ons op te nemen.