• Webshop én showroom met testcenter
  Voor 15:00u besteld, morgen in huis
 • Trainingen vlakbij Amsterdam
  GWO gecertificeerd, flexibel plannen
 • Keuring ook bij jou op locatie
  Valbeveiliging, ladders en trappen, NEN3140

Maatregelen Corona: Training & Materiaalverkoop

Update 16-3-2020: Voorlopig gaan trainingen door met extra maatregelen. Ook de webshop blijft leveren. Winkelbezoek raden wij af.

Maatregelen in verband met het Corona-virus (COVID-19)

Zoals bekend zijn we geconfronteerd met een uitbraak van het Corona-virus (COVID-19). Om de veiligheid van iedereen die onze locatie in Wormerveer bezoekt voor training zoveel mogelijk te waarborgen heeft Industrieel Klimmen verschillende maatregelen genomen.

We ontvangen diverse vragen over het doorgaan van onze trainingen en wat wij doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Hieronder geven wij antwoord op de volgende vragen:

 1. Gaan de cursussen nog door bij Industrieel Klimmen?
 2. Welke maatregelen neemt Industrieel Klimmen om verspreiding van het virus te voorkomen?
 3. Wat is het standpunt van GWO (Global Wind Organisation) met betrekking tot het uitvoeren van training?
 4. Wat betekent dit voor materiaalleveringen (webshop/winkel)?

Gaan de cursussen door bij Industrieel Klimmen?

Ja. Tot nader order gaan alle trainingen door. Wel zijn er enkele aanpassingen gemaakt in de uitvoering van sommige trainingen (zie de genomen maatregelen). Wees u ervan bewust dat de situatie op zeer korte termijn zou kunnen wijzigen en nieuwe maatregelen van kracht kunnen worden die het uitvoeren van de trainingen kunnen beperken.

Dagelijks evalueren wij de situatie of de trainingen doorgang kunnen vinden en welke maatregelen we moeten nemen om dit op verantwoorde wijze te doen.

Welke maatregelen heeft Industrieel Klimmen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen?

Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen zijn de volgende maatregelen genomen:

1

Algemene bewustwording
Bij aanvang van de trainingsdag is er een briefing om aandacht te vragen voor de genomen maatregelen en de uitvoering hiervan.

2

Verplicht handen wassen tijdens pauzes
Voor koffie- en lunchpauzes is het verplicht de handen te wassen met zeep.

3

Procedures
Mond tot mondbeademing tijdens de EHBO trainingen zal niet langer worden uitgeoefend door de cursisten op de daarvoor bedoelde poppen. Dit zal nu door middel van een theoretische uitleg gebeuren aan de cursisten en door demonstratie door de trainer.

4

Schoonmaken van de faciliteiten
Het bedrijf dat het pand schoonmaakt zal extra aandacht besteden aan veel gebruikte contactoppervlakken, zoals lichtschakelaars, knoppen van koffiezetapparaten, deurklinken etc.

5

Lunch
De lunch zal met de groep in het leslokaal worden gehouden in plaats van in de kantine, waardoor er zo min mogelijk contact tussen groepen hoeft plaats te vinden.

6

Afstanden tussen cursisten
Zoveel mogelijk wordt geprobeerd de afstand tussen cursisten in de leslokalen en tijdens de praktijktrainingen op minimaal 1.5 meter te houden.

Wat is het standpunt van GWO met betrekking tot COVID-19 en de genomen maatregelen?

GWO heeft diverse aanbevelingen en richtlijnen uitgevaardigd in verband met COVID-19, waaronder flexibiliteit ten aanzien van het verlopen van certificaten en het volgen van refresher trainingen. Wees u ervan bewust dat de Nederlandse wet- en regelgeving deze GWO richtlijnen kan overstijgen en op korte termijn ten uitvoering gebracht moeten worden.

GWO: COVID-19 / Corona-virus Updates

Industrieel Klimmen volgt de ontwikkelingen omtrent COVID19 nauwgezet en past de maatregelen en acties daarop aan in lijn met (inter)nationale maatregelen.

Meer informatie over de wereldwijde ontwikkelingen en richtlijnen ten aanzien van COVID-19 kunt u vinden op de website van de World Health Organisation: World Health Organisation.

 

Wat betekent dit voor materiaalleveringen (webshop/winkel)?

Materiaalleveringen blijven voorlopig in stand. Onze webshop zal gewoon leveren, en telefonisch zijn we bereikbaar.

Op dit moment raden we u af om onze winkel en showroom te komen bezoeken. We helpen u graag online!