• Webshop én winkel met testcenter
  Bestel vandaag voor 15u, vrijdag in huis
 • Trainingen vlakbij Amsterdam
  IRATA & GWO gecertificeerd, flexibel plannen
 • Keuring ook bij jou op locatie
  Valbeveiliging, ladders en trappen, NEN3140

Maatregelen Corona: Training & Materiaalverkoop

Update 26-5-2020: Alle trainingen kunnen doorgaan met extra maatregelen. Ook de webshop blijft leveren. Winkelbezoek raden wij af.

Maatregelen in verband met het Corona-virus (COVID-19)

Zoals bekend zijn we geconfronteerd met een uitbraak van het Corona-virus (COVID-19). Om de veiligheid van iedereen die onze locatie in Wormerveer bezoekt voor training zoveel mogelijk te waarborgen heeft Industrieel Klimmen verschillende maatregelen genomen.

We ontvangen diverse vragen over het doorgaan van onze trainingen en wat wij doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Hieronder geven wij antwoord op de volgende vragen:

 1. Gaan de cursussen nog door bij Industrieel Klimmen?
 2. Welke maatregelen neemt Industrieel Klimmen om verspreiding van het virus te voorkomen?
 3. Wat is het standpunt van GWO (Global Wind Organisation) met betrekking tot het uitvoeren van training?
 4. Wat betekent dit voor materiaalleveringen (webshop/winkel)?

Gaan de cursussen door bij Industrieel Klimmen?

Ja. We kunnen alle cursussen weer aanbieden met inachtneming van 1.5 meter afstand.  Dit betekent wel dat wij een aantal praktijkoefeningen anders zijn gaan uitvoeren, maar hierbij doen we wij geen concessies aan het bereiken van de leerdoelen. Uiteraard blijven wij zoeken naar oplossingen die de trainingservaring zo leuk en realistisch mogelijk maken.

Voor de trainingen zijn er aanpassingen gemaakt in de uitvoering (zie de genomen maatregelen). Wees u ervan bewust dat de situatie op zeer korte termijn zou kunnen wijzigen en nieuwe maatregelen van kracht kunnen worden die het uitvoeren van de trainingen kunnen beperken.

Dagelijks evalueren wij de situatie of de trainingen doorgang kunnen vinden en welke maatregelen we moeten nemen om dit op verantwoorde wijze te doen.

Welke maatregelen heeft Industrieel Klimmen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen?

Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen zijn de volgende maatregelen genomen:

1

Algemene bewustwording
Bij aanvang van de trainingsdag is er een briefing om aandacht te vragen voor de genomen maatregelen en de uitvoering hiervan.

2

Verplicht handen wassen tijdens pauzes
Voor koffie- en lunchpauzes is het verplicht de handen te wassen met zeep.

3

Procedures tijdens oefeningen
Oefeningen zijn zo aangepast dat de 1.5 meter afstand tussen de trainer en de cursist gehandhaafd kan blijven.

4

Schoonmaken van de faciliteiten
Het bedrijf dat het pand schoonmaakt zal extra aandacht besteden aan veel gebruikte contactoppervlakken, zoals lichtschakelaars, knoppen van koffiezetapparaten, deurklinken etc.

5

Lunch
Er wordt niet langer een lunch door Industrieel Klimmen aangeboden. Cursisten wordt verzocht een eigen lunchpakket mee te nemen.

6

Kleinere en minder groepen
Om de 1.5 meter afstand te kunnen waarborgen en voldoende tijd te hebben voor een goede uitvoering van de praktijkoefeningen is het aantal groepen dat wij in het pand hebben en de groepsgrootte per cursus aangepast.

7

Extra ventilatie
Zowel tijdens de lessen als daarbuiten worden ruimtes extra geventileerd.
NB. Bovenstaande is geen uitputtende opsomming van de maatregelen!

Wat is het standpunt van GWO met betrekking tot COVID-19 en de genomen maatregelen?

GWO heeft diverse aanbevelingen en richtlijnen uitgevaardigd in verband met COVID-19, waaronder flexibiliteit ten aanzien van het verlopen van certificaten en het volgen van refresher trainingen. Wees u ervan bewust dat de Nederlandse wet- en regelgeving deze GWO richtlijnen kan overstijgen en op korte termijn ten uitvoering gebracht moeten worden.

GWO: COVID-19 / Corona-virus Updates

Industrieel Klimmen volgt de ontwikkelingen omtrent COVID19 nauwgezet en past de maatregelen en acties daarop aan in lijn met (inter)nationale maatregelen.

Meer informatie over de wereldwijde ontwikkelingen en richtlijnen ten aanzien van COVID-19 kunt u vinden op de website van de World Health Organisation: World Health Organisation.

 

Wat betekent dit voor materiaalleveringen (webshop/winkel)?

Materiaalleveringen gaan zoals gebruikelijk met hier en daar een kleine uitzondering. Onze webshop zal gewoon leveren, en telefonisch zijn we bereikbaar.

Op dit moment bent u ook weer welkom in onze winkel en showroom, maar we helpen u ook graag online!